ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ / ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η θερμογραφία ανιχνεύει την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας και προκύπτει οπτική απεικόνιση του θερμικού σήματος (θερμογράφημα).

 

 

Θερμογραφικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος ελέγχου τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

 

Μέσα από τον θερμογραφικό έλεγχο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μίας διακοπής ηλεκτροδότησης που θα οφειλόταν σε αστοχία υλικού ή κακής σύνδεσης των υλικών. Αντίστοιχα, ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό πυρκαγιών οφείλεται σε ηλεκτρολογικά αίτια. 

 

Το όφελος είναι διπλό τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

 

Μία άλλη εφαρμογή της θερμογραφίας είναι ο έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μπορείτε άμεσα να δείτε τη θερμομόνωση και τη στεγανότητα του χώρου σας, ώστε να επέμβετε στη βελτίωσή του.