ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Η εταιρεία μας, με την πολυετή πείρα στο χώρο, δραστηριοποιείται και στη μελέτη, κατασκευή και αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης.

 

Οι κύριες κατηγορίες των ηλεκτρικών πινάκων είναι:
• Χωνευτοί
• Εξωτερικοί
• Γενικά πεδία χαμηλής τάσης
• Πεδία μέσης τάσης (αντικατάσταση παλαιών με καινούρια)
• Πίνακες αυτοματισμών
• Πίνακες ελέγχου και προστασίας μετασχηματιστών
• Πίνακες ελέγχου σημάνσεως και ειδοποίησης για την προστασία των συσκευών (ALARM) π.χ. πλήρωση βόθρων, πτώση θερμοκρασίας, σφάλμα μεταγωγής γεννήτριας/Δ.Ε.Η. , σφάλμα UPS κ.λπ.

 

 pinakes2  pinakas ipost