ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Η συντήρηση ενός υποσταθμού είναι απαραίτητη μία ή δύο φορές το χρόνο για την εύρυθμη λειτουργία του. Η εταιρεία μας, με την πολυετή πείρα της και την εξειδίκευση στο αντικείμενο αναλαμβάνει τόσο την εγκατάσταση, όσο και την συντήρηση υποσταθμών.


Εργασίες συντήρησης μετασχηματιστών ελαίου:

Σύσφιξη ακροδεκτών μετασχηματιστών.
• Έλεγχος μονωτήρων του μετασχηματιστή.
• Έλεγχος οργάνων προστασίας, αλλά και έλεγχος καλής λειτουργίας (δοκιμή) στο σύστημα προστασίας του (Buccholz – Θερμόμετρο) Μ/Σ.
• Συσφίξεις ακροδεκτών και κελύφους των μετασχηματιστών.
• Μέτρηση των γειώσεων.
• Έλεγχος και δοκιμή στο σύστημα αερισμού του Μ/Σ και του χώρου.
• Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ/Σ.
• Έλεγχος και αλλαγή του αφυγραντήρα (silica gel) όργανο του Μ/Σ.
• Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο της διηλεκτρικής του αντοχής.
• Έλεγχος διαρροής ελαίου.
• Έλεγχος στάθμης ελαίου Μ/Σ.
• Καθαρισμός στους χώρους του υποσταθμού των πεδίων.
• Έλεγχος φωτισμού σε όλους τους χώρους.
• Μέτρησης αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων με MEGGER.
• Έλεγχος με θερμοκάμερα.

Εργασίες συντήρησης μετασχηματιστών ξηρού τύπου:

• Καθαρισμός χώρων και συντήρηση μετασχηματιστών.
• Έλεγχος λειτουργίας οργάνου ελέγχου θερμοκρασίας του Μ/Σ.
• Έλεγχος σωστής θερμοκρασίας του χώρου.
• Συσφίξεις ακροδεκτών μετασχηματιστών.
• Μέτρησης αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων με MEGGER.
• Έλεγχος με θερμοκάμερα.

Έλεγχος και συντήρηση των πεδίων μέσης τάσης:

• Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπτών.
• Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες μέσης τάσης.
• Σύσφιξη καλωδίων και ζυγών.
• Έλεγχος πηνίων εργασίας και διακοπτών.
• Μετασχηματιστές εντάσεως.
• Κινητήρες τανύσεως ελατηρίου.
• Έλεγχος ασφαλειών.
• Γειωτές.
• Έλεγχος ακροκιβωτίων.
• Καθαρισμός χώρου.
• Καθαρισμός πεδίου.

Λοιποί έλεγχοι στο χώρο του υποσταθμού:

• Έλεγχος στο πεδίο πυκνωτών.
• Έλεγχος φωτισμού.
• Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.
• Φωτισμός ασφαλείας του χώρου.

 


upostathmoi