ΟΡΓΑΝΑ

Μετρήσεις με όργανα υψηλής ευκρίνειας και τελευταίας τεχνολογίας.


ORGANA1

Αμπερομετρική τσιμπίδα FLUKE

 

ORGANA2

Γειωσόμετρο macrotest 5035

 

ORGANA3

Θερμογραφική κάμερα FLUKE Ti200

 

ORGANA4

Μεγγώμετρο FLUKE 1555 για δοκιμές τάσεων έως 10000 Volt πιστοποιημένα

 

Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών λαδιών BAUR DPA 75 C

 

ORGANA6

Αναλυτής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος τριών φάσεων FLUKE 438-II

 

Πολυόργανο Ηλεκτρικών Μετρήσεων TESTBOY TV 455 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου: ΕΛΟΤ HD 384