ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Ο έλεγχος και η επικοινωνία με την είσοδο ενός κτηρίου γίνεται όλο πιο επιτακτική στις μέρες μας.

Η δυνατότητα της συνομιλίας αλλά και η οπτική επικοινωνία είναι πλέον απαραίτητες, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες επισκέψεις και να ελέγχεται διακριτικά η είσοδος. Αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται με τα τελευταίας τεχνολογίας θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση θυροτηλέφωνων και θυροτηλεοράσεων σε οποιοδήποτε χώρο οικιακό ή επαγγελματικό. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επισκευή και των εκσυγχρονισμό παλαιών συστημάτων.

 

 thirotilefona  thirotilefona2