Η εταιρεία μας, με την πολυετή πείρα στο χώρο, δραστηριοποιείται και στη μελέτη, κατασκευή και αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης.

Οι κύριες κατηγορίες των ηλεκτρικών πινάκων είναι:

  • Χωνευτοί
  • Εξωτερικοί
  • Γενικά πεδία χαμηλής τάσης
  • Πεδία μέσης τάσης (αντικατάσταση παλαιών με καινούρια)
  • Πίνακες αυτοματισμών
  • Πίνακες ελέγχου και προστασίας μετασχηματιστών
  • Πίνακες ελέγχου σημάνσεως και ειδοποίησης για την προστασία των συσκευών (ALARM) π.χ. πλήρωση βόθρων, πτώση θερμοκρασίας, σφάλμα μεταγωγής γεννήτριας/Δ.Ε.Η. , σφάλμα UPS κ.λπ.