Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις οικιακές και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να ακολουθείται από συγκεκριμένη μελέτη και σχέδια, στα οποία να αναφέρονται λεπτομερώς ο τρόπος κατασκευής της και τα κατάλληλα πιστοποιημένα υλικά, σύμφωνα με τα πεδία της εγκατάστασης.

Κάθε εγκατάσταση είναι μοναδική και πρέπει να ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη. Μαζί θα βρούμε τις λύσεις σε οτιδήποτε σας απασχολεί.

Τα στάδια μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι:

  • Τα σχέδια της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και του έργου.
  • Η θεμελιακή γείωση, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική πριν τη θεμελίωση της οικοδομής.
  • Η χάραξη των σχεδίων στην ολοκληρωμένη τοιχοποιία.
  • Τοποθέτηση των σωληνώσεων/σχαρών για την διέλευση των καλωδίων.
  • Τοποθέτηση των καλωδιώσεων και των συνδέσεων.
  • Τοποθέτηση πριζοδιακοπτών και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων μετά την ολοκλήρωση του βαψίματος.
  • Τέλος, εκδίδεται πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη, ώστε η Δ.Ε.Η. να συνδέσει μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.