Η εταιρεία διαθέτει πλήρως καταρτισμένο προσωπικό για την εγκατάσταση των φορτιστών και της αναγκαίας ηλεκτρολογικής υποδομής.

Η επιλογή του σταθμού φόρτισης είναι το πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι της εγκατάστασης. Ο σταθμός φόρτισης που πρόκειται να τοποθετηθεί πρέπει να τροφοδοτεί το ηλεκτρικό όχημα με ασφάλεια και να προστατεύει τον χρήστη από ηλεκτροπληξία και το όχημα από υπέρταση. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Με την εξειδίκευσή τους, οι τεχνικοί της εταιρείας μας συμβουλεύουν και προτείνουν τον κατάλληλο και πιστοποιημένο φορτιστή, που ταιριάζει στις ανάγκες και στο μοντέλο του αυτοκινήτου σας και αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την εγκατάσταση του φορτιστή σας.

Η εταιρία μας διαθέτει ειδικά όργανα μέτρησης, τα οποία πιστοποιούν την καλή λειτουργία του σταθμού φόρτισης, την ασφάλεια που παρέχει στο όχημα και στο χρήστη και την επικοινωνία του σταθμού με το όχημα καθώς και την ανταπόκριση του σταθμού σε κάθε είδος σφάλματος που μπορεί να προκύψει. Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε τις ενέργειες – μετρήσεις που πραγματοποιούμε κατά την πιστοποίηση:

Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης σταθμού φόρτισης και ηλεκτρικού πίνακα με πιστοποιημένα όργανα (METREL1631 –METREL1632 –METREL1532 –AMPROBE EV 520-FLUKE 1664 FC- FLUKE 369FC).

services-2
 • Προσομοίωση σύνδεσης – φόρτισης και αποσύνδεσης με ηλεκτρικό όχημα. Μέτρηση τάσης κατά τις τρεις περιπτώσεις.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας στο κύκλωμα ελέγχου (CONTROLPILOT + PROXIMITYPILOT):
  • Μέτρηση συχνότητας παλμού
  • Μέτρηση πλάτους παλμού σε κάθε επιλογή ρεύματος φόρτισης (16Α, 20Α, 25Α και 32Α)
 • Προσομοίωση σφαλμάτων και έλεγχος απόκρισης του σταθμού φόρτισης σε κάθε σφάλμα: Έλλειψη γείωσης, Βραχυκυκλωμένη δίοδος, Βραχυκύκλωμα του CONTROLPILOT με την γείωση.
 • Μέτρηση τάσης επαφής
 • Μέτρηση του ρεύματος διαρροής και του χρόνου απόζευξης των διακοπτών διαρροής του ηλεκτρικού πίνακα σε όλες τις κυματομορφές (AC–A–B–DC).
 • Μέτρηση βρόγχου σφάλματος και αντίστασης γείωσης της ηλεκτρικής γραμμής στην είσοδο και στην έξοδο του σταθμού φόρτισης.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης στην είσοδο και στην έξοδο του σταθμού φόρτισης.
 • Έλεγχος απόκρισης του πηνίου εργασίας στον ηλεκτρικό πίνακα(Α, V, kW, kWH).
 • Έλεγχος της κατάστασης των αντικεραυνικών: Μέτρηση της τάσης διάσπασης και καταγραφή της αντίστασης.
 • Συσφίξεις συνδέσεων των καλωδίων τροφοδότησης του σταθμού φόρτισης.
 • Έλεγχος καλής κατάστασης των ρευματοδοτών του σταθμού.

Επίσης, η εταιρία είναι πλήρως ενημερωμένη για τις διαδικασίες και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε περίπτωση όπως τοποθέτηση νέου μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης, για τοποθέτηση ενδιάμεσου μετρητή, εγκατάσταση με νέο μετρητή σε δημόσιους χώρους(πεζοδρόμια κ.λπ.) όπως επίσης οι τεχνικοί μας είναι πλήρως εξοικειωμένοι με προγράμματα απομακρυσμένης διαχείρισης και επίβλεψης σταθμών φόρτισης σε επαγγελματικούς χώρους (ή σε οικιακούς).

Η υπηρεσία μας ξεκινάει με την απαραίτητη αυτοψία, η οποία περιλαμβάνει:

 • Επίσκεψη των τεχνικών με προγραμματισμένο ραντεβού στον χώρο σας
 • Αυτοψία και επιθεώρηση του χώρου, έλεγχο και μέτρηση για επάρκεια ρεύματος
 • Μελέτη εγκατάστασης και καταγραφή για την απαραίτητη ηλεκτρολογική υποδομή
 • Σύνταξη αναλυτικής τεχνοοικονομικής προσφοράς για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης
 • Παράδοση προσφοράς και παρουσίασης της προτεινόμενης λύσης από μηχανικό μας

Η ομάδα των τεχνικών μας μετά την αυτοψία σχεδιάζει και διενεργεί μελέτη προτείνοντας την βέλτιστη λύση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τις απαιτήσεις σας.

services-2