Για την συντήρηση της γεννήτριας του κτιρίου σας θα χρειαστεί να γίνουν οι εξής εργασίες:

Έλεγχος- εργασίες

Κυκλώματος πετρελαίου

Κύκλωμα Ψύξης 

Κυκλώματος λίπανσης

Έλεγχος και δοκιμή συσσωρευτή

Έλεγχος μίζας

Έλεγχος κυκλωμάτων επιτηρητή μεταγωγής και δοκιμή Η/Ζ

Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου καλής λειτουργίας.

Αναλώσιμα υλικά

Προτείνεται να πραγματοποιηθεί αλλαγή στα πιο κάτω αναλώσιμα υλικά των γεννητριών.

 1. Φίλτρα ελαίου
 2. Φίλτρα αέρος
 3. Φίλτρα πετρελαίου
 4. Λάδια κινητήρα
 5. Αντιψυκτικό υγρό
 6. Έλεγχος και πιθανή αλλαγή (καρβουνάκια μίζας).
 7. Καθαρισμός του Η/Ζ
 8. Έλεγχος και μέτρηση συσσωρευτώ.
 9. Δοκιμές και έλεγχος σωστής λειτουργίας του Η/Ζ και των συστημάτων αυτόματης μεταγωγής.

Παρατηρήσεις

 • Η εργασία της συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού.
 • Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών βρεθεί κάποιο υλικό που χρήζει αντικατάστασης θα ενημερωθείτε πριν την αντικατάσταση γιατί είναι ξεχωριστή χρέωση.  
 • Μετά το πέρας των εργασιών ενημερώνουμε για όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν καθώς και των μετρήσεων