Α. Έλεγχοι συστήματος UPS

 • Γενικός οπτικός έλεγχος συστήματος
 • Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικών συνδέσεων και σύσφιξη
 • Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε ByPassκαι αντίστροφα
 • Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών
 • Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 • Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarms

Β. Έλεγχοι Λογισμικού UPS

 • Έλεγχος αρχείου καταγραφής συμβάντων
 • Έλεγχος λειτουργίας των ‘testpoints’
 • Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα ενδείξεων
 • Έλεγχος λειτουργίας μενού στον controller

Γ. Έλεγχος Συσσωρευτών

 • Γενικός οπτικός έλεγχος συσσωρευτών
 • Έλεγχος και καταγραφή τάσης φόρτισης συσσωρευτών (VOLT)
 • Έλεγχος και καταγραφή έντασης φόρτισης συσσωρευτών (AMP)
 • Μέτρηση τάσης στοιχείων συσσωρευτών
 • Φόρτιση και εκφόρτιση συσσωρευτών
 • Έλεγχος θερμοκρασίας συσσωρευτών
 • Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη
 • Καθαρισμός συσσωρευτών (σκόνες κ.λπ.)

Δ. Σύστημα Ηλεκτρικής Ισχύος

 • Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων
 • Έλεγχος διακόπτη φορτίου
 • Έλεγχος bypass
 • Έλεγχος πεδίου ισχύος
 • Ένδειξη τάσης Εισόδου A.C: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1
 • Έλεγχος τάσης Εξόδου A.C: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1
 • Ένδειξη αμπερόμετρου A.C: ΕΙΣΟΔΟΥ     L1/L2/L3

ΕΞΟΔΟΥ     L1/L2/L3

 • Μέτρηση συχνότητας Εισόδου (Hz)
 • Μέτρηση συχνότητας Εξόδου (Hz)
 • Έλεγχος γείωσης

Ε. Διάφοροι έλεγχοι

 • Έλεγχος λειτουργίας υπό φορτίο με διακόπτη ΔΕΗ
 • Γενικός καθαρισμός UPS