Με χρήση κατάληλου οργάνου BEHAAMPROBE GT 900 κάνουμε διάγνωση σφαλμάτων που αφορούν ηλεκτρικά αίτια σε οικιακές και μη ηλεκτρικές συσκευές:

  • Μέτρηση ρέυματος διαρροής προς τη γη σε πραγματικό χρόνο.
  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης.
  • Μέτρηση αντιστασης και συνέχειας γείωσης.
  • Μέτρηση ισχύος και καταναλισκόμενης ενέργειας.
  • Μέτρηση βρόχου σφάλματος.