Η εταιρία FASTLIGHT παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων, ένα σύνολο υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων που συνδυαστικά εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές, που είναι υποστηρικτικές ως προς το αντικείμενο μιας επιχείρησης, απορροφούν ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του προσωπικού της επιχείρησης αλλά και ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της.

Αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες μπορεί να είναιη τεχνική συντήρηση, που ενδεικτικά περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό έλεγχο, υδραυλικό έλεγχο, έλεγχο κλιματισμού, ανελκυστήρων κ.λπ., η ενεργειακή διαχείριση κλπ. Τα σύγχρονα κτίρια έχουν αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και απαιτούν σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο και τη λειτουργία τους. Το Facilities Management αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών που καλύπτει όλες αυτές τις εξελιγμένες ανάγκες ενός κτιριακού συγκροτήματος και αποτελεί την ιδανική λύση για μια επιχείρηση.

Η FASTLIGHT έχει τη δυνατότητα να παρέχει ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες σας των δικών σας κτιριακών εγκαταστάσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους και να τους παρέχουμε το συνδυασμό υπηρεσιών που χρειάζονται.

Το καταρτισμένο προσωπικό της FASTLIGHT από διάφορες ειδικότητες αποτελεί εγγύηση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα συνεισφέρουν στη μείωση των εξόδων και τη βελτίωση της λειτουργίας των κτιριακών σας εγκαταστάσεων. Παράλληλα, το δικό σας προσωπικό μπορεί να εστιάσει σε αυτό που είναι το αντικείμενο της επιχείρησής σας.

Το  σύστημα Facilities Management που παρέχει η FASTLIGHTμπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών.