Θέσεις εργασίας

Ελάτε να εργαστείτε στην εταιρεία μας

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Τηλ. επικοινωνίας: 2109400009 - 6977010327

Ηλεκτρολόγος

Βασικές αρμοδιότητες 

 

Εγκαταστάσεις, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

 Προφίλ υποψηφίων 

·          Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ή ισοτίμης σχολής

·         Κάτοχος Άδειας Ηλεκτρολόγου (προαιρετική – θα κριθεί ως προσόν)

·         Προηγούμενη Εμπειρία (προαιρετική – θα κριθεί ως προσόν)

·          Εκπληρωμένες στρατιωτικές

Υδραυλικός

Βασικές αρμοδιότητες :

Εγκαταστάσεις, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Προφίλ υποψηφίων :

        ·   Απόφοιτος Λυκείου ή ανώτερης εκπαίδευση

        ·   Προηγούμενη Εμπειρία (προαιρετική – θα κριθεί ως προσόν)

        ·    Εκπληρωμένες στρατιωτικές