Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων χαμηλής και μέσης τάσης. Διεκπεραιώνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για το στήσιμο ενός Φ/Β πάρκου από την αρχή έως το τέλος.

Έπειτα από την κατασκευή αναλαμβάνουμε την συντήρηση του πάρκου σε όλους τους τομείς:

  • Συντήρηση του υποσταθμού (κεφ. 4.4)
  • Παρακολούθηση και συντήρηση των inverter.
  • Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων μετρήσεων που απαιτούνται σε όλες τις ηλέκτρικές εγκαταστάσεις στα κυκλώματα DC και AC

Παρακολούθηση της θερμικής απεικόνισης των φωτοβολταϊκών πάνελ με Drone με θερμοκάμερα, κάνουμε έγκαιρη διάγνωση της φθοράς των πάνελ με την ανίχνευση των πρώτων Hot Spot πριν προλάβει το πρόβλημα να εξαπλωθεί στην υπόλοιπη συστοιχία.

 

 

services-2
  • Πλύσιμο των πάνελ με πιεστικό Karcher συνοδευόμενο από ειδικά εξαρτήματα (τηλεσκοπική κάνη, υδροκίνητες βούρτσες κτλ),καθαρισμού των πάνελ χωρίς να προκαλούν φθορά.

Διατηρώντας την καθαριότητα στα Φ/Β πάνελ διατηρούμε την απόδοση του πάρκου στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

 

services-2
  • Χλοοκοψία.

Ο καθαρισμός του χωραφιού είναι επίσης καίριος για την διατήριση της απόδοσης του πάρκου σε υψηλά επίπεδα. Διατηρώντας τη βλάστηση χαμηλή πετυχαίνουμε χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας  στα Φ/Β πάνελ, μείωση των Hot Spots τα οποία φθείρουν την συστοιχία και επίσης καθίσταται προσιτό  κάθε σημείο του πάρκου έτσι ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί έγκαιρα κάθε πιθανή βλάβη που μπορεί να προκύψει.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την χλοοκοψία με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων τα οποία καθιστούν εύκολη την εργασία σε κάθε είδους χωράφι.

 

services-2